โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เนื้อเพลง มาร์ชวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
 คำร้อง / ทำนอง  รังสิต  จงญานสิทโธ (ป่อง ต้นกล้า)
 
                                                   โน่นทุ่งนาแผ่ไพศาลแลตระการศจี               แดนกรุงศรีอยุธยาอาภาเกริกไกร
                                          เด่นศักดิ์ศรีธรรมะมั่น                                         แหล่งสร้างสรรค์วิทยา
                                          เคียงไร่นาด้าวดินถิ่นไท                                     คือวังน้อยพนมยงค์เกียรติ์ธํารงเด่นไสว
                                          มีวินัยรักสามัคคี                                               ปรีดีเต็มดวงจิต
                                          สถิตธรรมนำดวงใจ                                           น้ำเงินชมพูเชิดชูไว้
                                          ธงชัย คนดี                                                     ศรีอยุธยา (ซ้ำ 2 เที่ยว)