โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
การประกวดสุดยอดห้องเรียนกับกิจกรรม​ Zero​ Waste​ ClassRoom​
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)​ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย​ระดับประเทศในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ​ Zero​ Waste​ School​ 2565​
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
การจัดทดสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ( PISA 2022 )
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
เข้าร่วมสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ 1
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานความปลอดภัย Moe safety center
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
สพม.อย.นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
รับมอบเงินทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
รับมอบว่าวไทย
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ผอ.สพม.อย.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียน 318./55-ก
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
โครงการพาน้องกลับมาเรียน
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
ครูและนักเรียนโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ โรงเรียนนอร์ธไลท์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65