โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัยของเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
โครงการรักน้อง...รักษ์แผ่นดิน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
ประกาศจากกิจกรรมชุมนุม เรื่อง การเลือกกิจกรรมผ่านระบบ google form
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
สส.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) ปี 2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2/2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
รับมอบกระเบื้องเซรามิคปูพื้น จากบริษัทบุญถาวรเซรามิค
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 66
ระเบียบโรงเรึยนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ว่าด้วยทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ผอ.สพม.อย.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.สพม.พระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์แจ้ง เรื่องการรับค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
พิธีมอบมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัว ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 1 เม.ย.2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศเลขที่นั่งสอบทดสอบความรู้พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 66
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีมีสิทธิสอบเข้าศึกษา โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ช่องทางร่วมทำบุญ(ออนไลน์)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66