โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายอาชีพ)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน และพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคู้คด ร่วมแสดงความยินดี กับนายศักดิ์ดา รางวัลหลาย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
การประชุมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
รับอุปกรณ์การเรียนตามนโนบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
แนะนำครูใหม่
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ย้ายกลับภูมิลำเนา ที่โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
หลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจ ATK ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ที่มามอบตัว(รอบ 2) วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา(ท้องถิ่น)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบ 2)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
พิธีถวายสังฆทาน กรวดน้ำ อุทิศส่วนบุญกุศลฯ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์ นักเรียนเเละผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65