โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
168 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลชะแมบ  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 035-257253
วันสำคัญ
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
30 พฤษภาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65
วันอัฏฐมีบูชา
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
วันวิสาขบูชา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
วันพืชมงคล
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
11 พฤษภาคม วันปรีดี พนมยงค์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
6 เมษายน 2565 วันจักรี
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
8 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
5 ธันวาคม
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 64
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
24 กันยายน 2564 วันมหิดล
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 64